Kiểm tra

Ưu đãi

dành riêng cho thuê bao của bạn

Ưu đãi đầu năm

Hoàn ngay 10%

giá trị gói cước đăng ký

Gói cước Data

Tận hưởng 4G siêu tốc độ

Gói cước SD70

70.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 420.000đ
 • 12 tháng - 720.000đ

Gói cước SD90

70.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 480.000đ
 • 12 tháng - 850.000đ

Gói cước SD120

120.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 600.000đ
 • 12 tháng - 1.080.000đ

Gói cước SD150

150.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 750.000đ
 • 12 tháng - 1.150.000đ

Gói cước Combo

"Tám" chuyện thả ga, data thoải mái

Gói cước V90C

90.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 480.000đ
 • 12 tháng - 850.000đ

Gói cước V90B

90.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 480.000đ
 • 12 tháng - 850.000đ

Gói cước V120B

120.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 600.000đ
 • 12 tháng - 1.080.000đ

Gói cước V150B

150.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 750.000đ
 • 12 tháng - 1.150.000đ

Gói cước V200B

200.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 960.000đ
 • 12 tháng - 1.490.000đ

Gói cước V200C

200.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 960.000đ
 • 12 tháng - 1.490.000đ

Gói cước Combo + MXH

Thoải mái nghe gọi, kết nối mọi nơi

Gói cước MXH100

100.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - .000đ
 • 12 tháng - .000đ

Gói cước MXH120

120.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 600.000đ
 • 12 tháng - 1.080.000đ

Gói cước MXH150

150.000đ/30 ngày

Đăng ký

Mua với giá rẻ hơn
 • 6 tháng - 750.000đ
 • 12 tháng - 1.150.000đ

Gói cước thoại & SMS

Nghe gọi, nhắn tin nội mạng

DT3

3.000đ /ngày
 • 30K gọi nội mạng

MP5X

5.000đ /ngày
 • 50 phút nội mạng

FT5

5.000đ /ngày
 • Miễn phí nội mạng dưới 15p/cuộc

MP30X

30.000đ /30 ngày
 • 500 phút nội mạng dưới 10p/cuộc

MP70X

70.000đ /30 ngày
 • 1.000 phút nội mạng dưới 10p/cuộc

MP50S

50.000đ /30 ngày
 • 400 phút nội mạng dưới 10p/cuộc
 • 20 phút ngoại mạng

MP70S

70.000đ /30 ngày
 • 500 phút nội mạng dưới 20p/cuộc
 • 30 phút ngoại mạng

MP90S

70.000đ /30 ngày
 • 600 phút nội mạng dưới 20p/cuộc
 • 40 phút ngoại mạng

Gói cước Add-on

Các gói cước tiện ích ngắn hạn

1N

10.000đ /ngày
 • 5 GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng dưới 10p/cuộc
 • 5 phút ngoại mạng
 • MP SMS nội mạng
 • MP data TV360

3N

30.000đ /3 ngày
 • 5 GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng dưới 10p/cuộc
 • 15 phút ngoại mạng
 • MP SMS nội mạng
 • MP data TV360

7N

70.000đ /7 ngày
 • 5 GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng dưới 10p/cuộc
 • 35 phút ngoại mạng
 • MP SMS nội mạng
 • MP data TV360

ST5K

5.000đ /ngày
 • 500 MB/ngày

ST10K

10.000đ /ngày
 • 1 GB/ngày

ST15K

10.000đ /3 ngày
 • 3 GB/3 ngày

ST30K

30.000đ /7 ngày
 • 7 GB/7 ngày

FB7

10.000đ /7 ngày
 • MP data Facebook & Messenger

FB30

30.000đ /30 ngày
 • MP data Facebook & Messenger

3FB30

90.000đ /90 ngày
 • MP data Facebook & Messenger

6FB30

180.000đ /180 ngày
 • MP data Facebook & Messenger

12FB30

360.000đ /360 ngày
 • MP data Facebook & Messenger

Tin tức Viettel

Giỏ hàng
Đăng nhập

Chưa có tài khoản?

Nhập từ khoá để tìm kiếm sản phẩm.
Home
Yêu thích
0 items Giỏ hàng
Menu