Ưu đãi Viettel

Siêu HOT: Viettel tặng đến 4 tháng sử dụng gói chu kỳ dài

Từ ngày 15/12/2021, Viettel triển khai chương trình Tặng thêm chu kỳ khi đăng ký gói dài kỳ theo danh sách. Ngoài ra, Mezor cũng triển khai chương trình giảm giá cho toàn bộ các gói cước chu kỳ dài, chi tiết như sau:

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1107″ pos=”left”]

6V70C – 420.000đ / 240 ngày
🌐 15 GB (500 MB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
⏰ Cộng 8 chu kỳ (240 ngày)
Đăng ký  Mua (340.000đ)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1108″ pos=”left”]

12V70C – 840.000đ / 480 ngày
🌐 15 GB (500 MB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
⏰ Cộng 16 chu kỳ (480 ngày)
Đăng ký  Mua (650.000đ)

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1107″ pos=”left”]

6V90C – 540.000đ / 240 ngày
🌐 30 GB (1 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1.000 phút)
☎ 20 phút ngoại mạng
🎬 Miễn phí data TikTok
⏰ Cộng 8 chu kỳ (240 ngày)
Đăng ký  Mua (420.000đ)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1108″ pos=”left”]

12V90C – 1.080.000đ / 480 ngày
🌐 30 GB (1 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1.000 phút)
☎ 20 phút ngoại mạng
🎬 Miễn phí data TikTok
⏰ Cộng 16 chu kỳ (480 ngày)
Đăng ký  Mua (830.000đ)

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1107″ pos=”left”]

6V120 – 720.000đ / 240 ngày
🌐 60 GB (2 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
☎ 50 phút ngoại mạng
⏰ Cộng 8 chu kỳ (240 ngày)
Đăng ký  Mua (520.000đ)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1108″ pos=”left”]

12V120 – 1.440.000đ / 480 ngày
🌐 60 GB (2 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
☎ 50 phút ngoại mạng
⏰ Cộng 16 chu kỳ (480 ngày)
Đăng ký  Mua (1.040.000đ)

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1107″ pos=”left”]

6V120C – 720.000đ / 240 ngày
🌐 60 GB (2 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1.000 phút)
☎ 50 phút ngoại mạng
🎬 Miễn phí data TikTok
⏰ Cộng 6 chu kỳ (180 ngày)
Đăng ký  Mua (520.000đ)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1108″ pos=”left”]

12V120C – 1.440.000đ / 480 ngày
🌐 60 GB (2 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1.000 phút)
☎ 50 phút ngoại mạng
🎬 Miễn phí data TikTok
⏰ Cộng 12 chu kỳ (360 ngày)
Đăng ký  Mua (1.040.000đ)

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1107″ pos=”left”]

6V120N – 720.000đ / 240 ngày
🌐 120 GB (4 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
☎ 50 phút ngoại mạng
⏰ Cộng 6 chu kỳ (180 ngày)
Đăng ký  Mua (520.000đ)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1108″ pos=”left”]

12V120N – 1.440.000đ / 480 ngày
🌐 120 GB (4 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
☎ 50 phút ngoại mạng
⏰ Cộng 13 chu kỳ (390 ngày)
Đăng ký  Mua (1.040.000đ)

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1107″ pos=”left”]

6V200C – 1.200.000đ / 240 ngày
🌐 120 GB (4 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
☎ 100 phút ngoại mạng
💾 Miễn phí 25 GB LifeBOX
🎬 Miễn phí TV360
⏰ Cộng 8 chu kỳ (240 ngày)
Đăng ký  Mua (?.000đ)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 10px 5px 10px” bg_color=”rgb(252, 252, 252)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

[featured_box img=”1108″ pos=”left”]

12V200C – 2.400.000đ / 480 ngày
🌐 120 GB (4 GB / ngày)
📞 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
☎ 100 phút ngoại mạng
💾 Miễn phí 25 GB LifeBOX
🎬 Miễn phí TV360
⏰ Cộng 16 chu kỳ (480 ngày)
Đăng ký  Mua (?.000đ)

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[divider align=”center”]

[message_box]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

Xem tất cả gói cước, Chương trình khuyến mại và Câu hỏi thường gặp

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Truy cập ngay” color=”white” style=”outline” radius=”99″ link=”https://mezor.vn/viettel”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[divider align=”center”]

bình luận cho “Siêu HOT: Viettel tặng đến 4 tháng sử dụng gói chu kỳ dài

  1. Diginow viết:

    Đừng quên chương trình chỉ diễn ra đến hết ngày 15/2/2022, tranh thủ ẵm về chơi Tết nào anh em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *