[ux_banner height=”323px” height__sm=”50%” bg=”300″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.698)”]

[text_box width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”1.5″ font_size__sm=”0.8″]

khuyến mãi & ưu đãi

mua sắm thông minh và tiết kiệm hơn

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section]

Khuyến mãi nạp thẻ nhà mạng

[row style=”small” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”302″ width__sm=”100″ height=”50%”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”308″ height=”50%”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”309″ height=”50%”]

[/col]

[/row]

[/section]