Cách 1.

Đăng ký qua Website

Quý khách vui lòng nhấn vào nút bên dưới để đăng ký thông tin. Diginow sẽ tiến hành đăng ký thông tin thuê bao cho quý khách trong vòng 24 giờ (không kể T7, CN, ngày lễ)